Tuesday, July 26, 2011

Служитело!


......кој со својто самоволије влијај во многу структури во опшеството!

No comments: